No s'ha pogut llegir select * from pagina where codi=